En rolle bygges opp ved hjelp av krav til rollen og / eller dokumenter.

Krav til rollen bygges opp ved hjelp av dokumenter.


Det er mulig å legge det samme dokument i flere roller eller krav. 

Det er også mulig å bruke det samme kravet i flere roller.


Lage rolle med krav og dokumenter

 • Velg Administrasjonsverktøyet
 • Velg Kompentanse (competence)


 • Velg avdeling for rollen eller legg den direkte under "Interne" (Internal) 
 • Klikk på menyen (3 prikker)
 • Legg til rolle (Add role) • Skriv inn navnet på rollen
 • Bestem om rollen skal være standard (default) for avdelingen. Dette betyr at alle brukerne som ligger i avdelingen og underliggende avdelinger får denne rollen automatisk
 • Klikk Lag (Create)


Krav til rollen

 • Velg rolle
 • Velg meny (3 prikker)
 • Velg "Legg til krav" (Add requirement) eller
 • Velg "Legg til dokument" (Add document)


 • Krav til rollen: Skriv inn kravet til kravet
 • Hvis du vil bruke et eksisterende krav, velg kravet og legg det til rollen
 • Klikk Lag (Create)Legg til dokument til krav: 

 • Velg krav
 • Velg meny (3 prikker)
 • Velg "Legg til dokument" (Add document) • Velg dokument(er) fra dokumentmappa som kommer opp
 • Du kan legge til flere dokumenter fra ulike mapper i en operasjon. Du kan legge dokument uansett status (under utarbeidelse, til verifikasjon, til godkjenning og godkjent), men bare godkjente dokumenter er synlige for brukere med dokumentet i sin rolle.
 • Klikk "Legg til dokumenter"
Du kan nå se hvordan rollen er bygget opp ved å klikke på en rolle:


Du kan endre lesefrekvens eller lesefrist varsel eller legge til co-signering  ved å velge meny (3 prikker) og egenskaper.


Du kan koble fra en rolle ved å velge "Koble fra" • Du kan også velge «Varsle umiddelbart» hvis du legger til et nytt dokument eller gjør en betydelig revisjon på et eksisterende dokument, og ønsker at brukere skal varsles om oppdateringen så raskt som mulig.
 • Husk å "Lagre"