To godkjenningsmåter støttes; Single sign on på Windows -autentisering via ADID eller Azure ID og brukerpålogging.


Alternativet for Single Sign on må spesifiseres ved installasjon, og konfigureres av QMS.


Med Single sign on kommer brukere som er autentisert på klientmaskinen sin med ADID eller Azure ID, direkte inn og logget på QMS -systemet.