Gruppene for alle brukere blir automatisk lagt til alle interne eller eksterne brukere.

Disse gruppene viser hva alle brukere (interne eller eksterne) får lov til å gjøre.


Velg hvilke rettigheter alle interne brukere skal ha ved å hake av i tabellen. Gjør det samme med eksterne.