Dette er for å lage rettighetsgrupper som kommer i tillegg til rettighetsgruppene "alle interne", "alle eksterne" og systemadministor.


For å opprette eller redigere rettighetsgrupper, må du være systemadministrator.Lage rettighetsgruppe

 1. Velg administrasjonsverktøyet
 2. Velg Rettigheter
Du kan nå legge til en ny gruppe eller redigere en eksistrende.


 • Klikk på "+" for å lage ny rettighetsgruppe.

 • Legg til navn
 • Legg til en kort beskrivelse - dette gjør det enklere for andre å skjønne hvilke rettigheter grupa har
 • Klikk "Aksepter" (Accept)


Nå skal du velge rettigheter for gruppa:

 • Klikk på "V" for den nye gruppa
 • Legg til rettigheter for dokumenter og mapper
 • Legg til rettigheter for brukeradminsitrasjon, kompetanse og rapporter • Hvis du vil endre navnet eller beskrivelsen eller slette, velg menyen (3 prikker)
 • Du kan også legge til brukere til rettighetsgruppa herfra