Adminstrorer med rettighet til å legge til og endre brukere, kan også endre passord for en bruker.

Alle brukere kan endre sitt eget passord.


Endre passord for en bruker:

  • Velg brukeren
  • Klikk på 3 prikker
  • Velg "Lag nytt passord"

Passordet må ha minst 8 tegn

  • Sett nytt passord
  • Bekreft passordet
  • Klikk på "Lag nytt passord" (Set new password)
  • Informer brukeren