Legge til ny avdeling

 • Velg admin.verktøyet
 • Velg avdelng / brukere (Company / users)
 • Velg bedrift eller avdeling som den nye avdelingen skal være en del av (her "Internal") - dette blir markert med uthevet skrift 
 • Legg til avdeling ved å velge menyen (klikke 3 prikker)

 • Legg inn avdelingsnavn
 • Klikk "LAG"Redigere  avdeling - endre navn, slette avdeling

 • Velg avdeling - blir merket med uthevet skrift
 • Klikk meny (3 prikker)
 • Velg "Rediger egenskaper" (Edit properties) • Endre navnet på avdelingen
 • Klikk "Oppdater"Slette avdeling: Velg avdeling og klikk på slett. Hvis slette ikke er et mulig valg, betyr det at du har roller eller brukere i avdelingen. Hvis du fortsatt ønsker å slette avdelingen, må du flytte eller slette brukere og rollene fra avdelingen først. Husk å sjekke om det er arkiverte brukere i avdelingen.