Du har oversikt over de tiltakene du har registrert selv eller som du er ansvarlig for på ToDo-panelet.  


Tiltak du har registrert


  • Registrering (innen tidsfrist) = antall tiltak du har registrert og som fortsatt er i status Registrering


Som ansvarlig

  • Åpen = antall tiltak du er ansvarlig for og som har status åpen 
  • Venter på evaluering = antall tiltak du er ansvarlig for og som venter på evaluering  
  • Tidsfrist utløpt = antall tiltak du er ansvarlig for som har utløpt tidsfrist 


Klikk på tallet for å få opp liste over tiltakene.

Klikk på tiltaket for å komme til det spesifikke tiltaket.