Du kan skrive ut et tiltak fra mappestrukturen eller inne fra tiltaket


Fra mappestruktur

  • Velg tiltaket fra mappa
  • Velg 3 prikker
  • Velg eksport til pdf
  • pdf-en vil lastes ned til PC-en din


Fra tiltaket

Oppe til høyre, velg utskriftssymbolet og pdf-en vil lastes ned til PC-en din