Du kan opprette tiltak fra et avvik eller som et "løst" tiltak.

Måten å gjøre det på er den samme.


Fra et avvik

Du kan opprette tiltak fra et avvik som er i alle disse statusene: 

 • registrering
 • venter på behandling
 • under behandling
 • åpent

Velg "Legg til tiltak"

 • Skriv in tittel på tiltaket
 • Velg ansvarlig person (begynn å skriv navnet)
 • Legg til detaljer
 • Sett tidsfrist - denne kan endres av den som er ansvarlig
 • Legg til varslinger om du ønsker det
 • Send til ansvarlig

Du kan også velge et allerede eksisterende tiltak:

 • Klikk på "Legg til eksisterende tiltak"
 • Velg tiltak ved å søke eller bla i tiltak

Når tiltaket er opprettet, sendes et varsel på e-post til den ansvarlige.


Løst tiltak

 • Velg Tiltak og riktig mappe
 • Klikk på "+"
 • Fyll inn informasjon som beskrevet over