Alle brukere (unntatt gjestebruker - Guest user) kan bla i rollene som er lagt inn i systemet. 

På den måten kan de få oversikt over hvilke roller virksomheten har og hvordan systemet er bygd opp.
  • Velg Administrasjonverktøyet i menyen  • Velg kompetanse
  • Bla i roller
  • Hvis du klikker på 3 prikker, kan du åpne tilknyttede dokumenter herfra.