ToDo-panelet viser statusene dine, hva du har gjort og hva du må gjøre.

  • Klikk på et tall og du får opp en dokumentliste til høyre på skjermen.
  • Klikk på dokumenttittel i lista og du åpner dokumentet
  • Gjør det du skal med dokumentet (lese, verifisere, godkjenne)
  • Panelet oppdateres automatisk

Standard hjemmeside er satt til ToDo-siden for alle nye brukere. Brukere kan endre dette selv hvis de ønsker.