Mine roller viser hvilke roller du har og hvilken status de har. En rolle består av dokumenter som enten er direkte koblet eller koblet via krav til rollen.Statusen til en rolle forteller om du har lest de tilhørende dokumentene eller ikke.

  • Klikk på en rolle for å finne kravene til rollen og dokumentene som hører til
  • Klikk på et dokument for å åpne det.


Les dokumentet og kvitter for lest og forstått for å endre statusen til dokumentet.Du kan bruke filterfunksjonen til å hente fram dokumenter som

  • Er lest (grønne)
  • Lesedato snart utløpt (gule)
  • Lesedato utkløpt (røde)
  • Venter på co-signering