Mine dokumenter viser en oversikt over alle dokumenter som du har eller skal gjøre noe med.

Tallene i sirkelene viser antall dokumenter per status.

  • Velg mappe og se en oversikt over dokumentene med den valgte statusen
  • Klikk på et dokument og endre status på dokumentet
    (klikk lest og forstått, verifiser, godkjenn, co-signer, osv. )
  • Oversikten oppdateres fortløpende
Fra versjon 3.8: Sortering i Mine roller og Mine dokumenter


Det er nå mulig å sortere på dokument-ID, dokumenttittel og forfatter i Mine roller og Mine dokumenter