Dokumentene ligger i mapper (foldere).

Hvis du vet hvilken mappe et dokument ligger i, velg mappe og så dokumentet. Du kan også søke etter et dokument.

Når du har valgt en mappe, blir navnet på mappa uthevet.

Hvis du velger "inkluder underliggende", får du med alle dokumentene som ligger i underliggende mapper.

Søk i mappe

Du kan søke i mappene ved å bruke søkfeltet øverst i mappestrukturen.


Åpne et dokument

Åpne et dokument ved å klikke på det

eller

ved å klikke på de 3 prikkene til høyre og så åpne.